Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wydarzenia i aktualności

Babcie i dziadkowie świętują
Babcie i dziadkowie świętują
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Bogata oprawę i mnóstwo gości miały obchody Dnia Babci i Dziadka w Łęce w gminie Korzenna. Gościem uroczystości był m.in. wicestarosta Mieczysław Kiełbasa.

Noworoczne spotkanie Grybowian
Noworoczne spotkanie Grybowian
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Przedsiębiorcy, działacze kultury i samorządowcy zebrali się na noworocznych spotkaniu w Grybowie. Władze powiatu reprezentował na nim przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Wanatowicz.

Oddanie Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej
Oddanie Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Starosta, senator, radni i wójt uczestniczyli w noworocznym spotkaniu w odnowionym Wiejskim Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej w gminie Korzenna.
O drogach na Komisji Mienia
O drogach na Komisji Mienia
25 stycznia 2008 r.

22 stycznia 2008r.

Planowi pracy na ten rok i inwestycjom na drogach było poświęcone posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Obrady Komisji Edukacji I Sportu
Obrady Komisji Edukacji I Sportu
25 stycznia 2008 r.

23 stycznia 2008r.

Na kolejnym posiedzeniu miała spotkać się dzisiaj Komisja Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 13. Przewodniczący Komisji Ryszard Poradowski przełożył jednak spotkanie na ostatni dzień stycznia.

Zaplanowano obrady Komisji Rewizyjnej
Zaplanowano obrady Komisji Rewizyjnej
25 stycznia 2008 r.

24 stycznia 2008r.

Na wtorek 29 stycznia zaplanowano posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego. W programie m.in. przyjęcie protokółu z kontroli procedury przyjmowania i załatwiania skarg mieszkańców przez Starostę Nowosądeckiego.

Twórcy nieprofesjonalni w Starostwie
Twórcy nieprofesjonalni w Starostwie
25 stycznia 2008 r.

24 stycznia 2008r.

W Starostwie spotkali się członkowie twórcy nieprofesjonalni i podjęli decyzję o utworzeniu swego stowarzyszenia.

Starostwie małopolscy w Nowym Sączu
Starostwie małopolscy w Nowym Sączu
25 stycznia 2008 r.

25 stycznia 2008r.

Na ostatni dzień stycznia zaplanowano w Nowym Sączu posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Konwentowi od kilku lat przewodniczy starosta nowosądecki Jan Golonka.

O pogotowiu na Komisji Zdrowia
O pogotowiu na Komisji Zdrowia
25 stycznia 2008 r.

25 stycznia 2008r.

Na środę(30 stycznia) zwołano posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Nowosądeckiego. W całości będzie ono poświęcone sprawom pogotowia ratunkowego.

Unijne programy i rekrutacja – spotkanie z dyrektorami.
Unijne programy i rekrutacja – spotkanie z dyrektorami.
24 stycznia 2008 r.

18 stycznia 2008r.

O programach unijnych, ofertach konkursowych i rekrutacji mówiono na spotkaniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym.

Komisja Ochrony środowiska u pszczelarzy
Komisja Ochrony środowiska u pszczelarzy
24 stycznia 2008 r.

18 stycznia 2008r.

Problemom pszczelarstwa na Sądecczyźnie poświęcono obrady Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego. Radni odwiedzili Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik w Stróżach.

Noworoczne spotkanie sądeckich sołtysów.
Noworoczne spotkanie sądeckich sołtysów.
24 stycznia 2008 r.

19 stycznia 2008r.

Miłym akcentem noworocznego spotkania władz powiatu z sołtysami regionu było wręczenie Złotego Jabłka Starosty ks. Januszowi Szczypce – kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej w Przydonicy.

Wstępny podział powiatowych grantów dokonany
Wstępny podział powiatowych grantów dokonany
24 stycznia 2008 r.

21 stycznia 2008r.

Wstępnego podziału grantów udzielanych stowarzyszeniom i placówkom kultury przez powiat dokonała komisja złożona z radnych i dyrektorów wydziałów Starostwa. Pracom komisji przewodniczył radny Cezary Burtak.

Wicestarosta w ministerstwie
Wicestarosta w ministerstwie
21 stycznia 2008 r.

18 stycznia 2008r.

O Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego i sytuacji w regionie rozmawiał wicestarosta Mieczysław Kiełbasa z Jolantą Fedak – ministrem pracy i polityki społecznej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
Komisja Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych
18 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

O kierunkach polityki inwestycyjnej Nowego Sącza, wizerunku Sądecczyzny i propozycjach zagospodarowania Podstrefy Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego rozmawiano w czasie spotkania Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych, jakie odbyło się w Starostwie Powiatowym.

Komisja Turystyki i Współpracy Zagranicznej
Komisja Turystyki i Współpracy Zagranicznej
18 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008r.

W szybkim tempie pracowali radni członkowie Komisji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji radny Cezary Burtak.

Posiedzenie Komisji Turystyki i Współpracy Miedzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Współpracy Miedzynarodowej RPN
17 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbedzie się posiedzenie Komisji Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego...

Lotnisko, a nie lądowisko
Lotnisko, a nie lądowisko
17 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

Rozpoczęto kolejny etap działań zmierzających do budowy lotniska komunikacyjnego na Sądecczyźnie...

Nowy komendant WKU
Nowy komendant WKU
17 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Sączu odbyła się uroczystość powierzenia stanowiska Komendanta WKU oraz dowódcy garnizonu wojskowego w Nowym Sączu Grzegorzowi Doboszowi...

Debata obywatelska
Debata obywatelska
17 stycznia 2008 r.

17 stycznia 2008 roku

Starosta nowosądecki przedstawił propozycje do Strategii Rozwoju Regionu...

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...