Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Konferencja Przedsiębiorców Polskich
Konferencja Przedsiębiorców Polskich

Klub Biznesowy w Nowym Sączu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych Sądecczyzny do udziału w Konferencji Przedsiębiorców Polskich oraz Turnieju Bowling o Puchar Klubu Biznesowego 2017. Termin spotkania: 08-09.04.2017 r. Koszt spotkania: - 270,00 zł ( 1 osoba/ 2 dni) - 160,00 zł (1 osoba/ 1 dzień) Miejsce Konferencji:...

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających...

Zaproszenie na warsztaty
Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy na Warsztaty Rozwoju Aktywności Społecznej, które odbędą się w najbliższy czwartek i piątek 23-24.03 w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać, poznać i wspólnie stworzyć platformę do wymiany doświadczeń, pomysłów i spostrzeżeń. Swój udział w wydarzeniu...

„Wiesz, jak to jest w NGOsie…“ Nowa animacja TuDu
„Wiesz, jak to jest w NGOsie…“ Nowa animacja TuDu

9 marca 2017 r. oficjalnie została rozpoczęta kampania promująca platformę tudu.org.pl wśród organizacji pozarządowych w Polsce: TuDU. E-wolontariat w praktyce. Jej osią jest animacja, która wyjaśnia, co to jest TuDu i pokazuje korzyści, jakie daje ono organizacjom. Ale przede wszystkim – odwołuje się do codziennego...

Program "Pajacyk"
Program "Pajacyk"

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące...

Nowe formy wsparcia dla organizacji pozarządowych
Aktualny konkurs ofert
Aktualny konkurs ofert

Uprzejmie przypominamy, iż trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2017. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął decyzję o przystąpieniu do konsultacji społecznych sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Nowosądeckim. W związku z powyższym, starosta nowosądecki Pan Marek Pławiak serdecznie zaprasza do udziału w procesie przedmiotowych konsultacji...

Wsparcie dla młodych i zdolnych
Wsparcie dla młodych i zdolnych

Tylko do 13 marca organizacje pozarządowe mogą startować w konkursie ofert na projekty wspierające zdolną młodzież. Pierwszy, „Małopolskie stypendium”, jest skierowany do uczniów i studentów z województwa, a drugi – „Studiuję w Małopolsce” – do młodych ludzi, którzy pochodzą z Polonii lub regionów...

Zdobądź grant na ciekawy projekt edukacyjny
Zdobądź grant na ciekawy projekt edukacyjny

Zarząd województwa ogłosił właśnie konkurs „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Na finansowe wsparcie mogą liczyć niebanalne projekty edukacyjne, które promują wyniki najnowszych badań naukowych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 marca br. Do podziału jest w sumie 180 tys. zł z budżetu województwa....

Fundacja Nomina Rosae zaprasza...
Fundacja Nomina Rosae zaprasza...

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy 5 marca na godzinę 17.00 do nowosądeckiego Hotelu Beskid na galę, podczas której statuetkę Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu otrzyma Pan Władysław Żaroffe. Władysław Żaroffe to niezwykła postać. Sądeczanin, rocznik 1922, jest prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat historii Nowego...

Wyniki otwartych konkursów ofert
Wyniki otwartych konkursów ofert

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dnia 23 lutego br. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych na 2017 rok. Szczegóły w poszczególnych obszarach konkursowych zawierają załączniki. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 11 Regulaminu określającego zasady przyznawania...

Koncert Serdeczności
Koncert Serdeczności

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych„Promyk” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Podegrodziu zapraszają 26 lutego  r.  na Koncert Serdeczności "Anioły są wśród nas". Szczegóły w załączeniu.

Pomoc przy zakładaniu organizacji pozarządowych
Pomoc przy zakładaniu organizacji pozarządowych

  Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu "Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej" (w tym również stowarzyszeń i fundacji). Szczegóły szkolenia, które odbędzie sie w Nowym Sączu, znajdziecie Państwo w załączeniu.   

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski

  W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski, które odbędą się 23 lutego br. o godz. 16.30 w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu (ul....

Kampania 1 % rozpoczęta!
Kampania 1 % rozpoczęta!

  W związku z trwającym okresem rozliczeniowym podatku dochodowego za rok 2016, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia naszych organizacji. Dzięki temu sprawiamy, że nasze pieniądze w dużej mierze będą wspierać nasze...

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia...

Formy promocji dla organizacji pozarządowych
Formy promocji dla organizacji pozarządowych

  Szanowni Państwo Prezesi Zarządów, Członkowie Organizacji Pozarządowych Sądecczyzny   Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, zgłaszanym nam w różnych formach przekazu, iż najbardziej cennymi formami wsparcia organizacji pozarządowych ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu jest promocja ważnych wydarzeń z Państwa...

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk" informuje
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk" informuje

Szanowni Państwo, 28 listopada w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencji upowszechniająca rezultaty projektu "Wzmocnienie potencjału i motywacji pracowników WTZ drogą do bardziej efektywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych” koordynowanego przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób...

Uzupełnienie składu Forum Subregionu Sądeckiego
Uzupełnienie składu Forum Subregionu Sądeckiego

Szanowni Państwo, Przewodniczący Forum Subregionu Sądeckiego Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania swoich kandydatur do składu Forum. Informacja