Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
XXVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosadeckiego
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
XXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosadeckiego
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środwiska, Rolnictwa i Lesnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
XXIV Uroczysta Sesja RPN
XXIV Uroczysta Sesja RPN

22.06.2017 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN