Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
XXII Zwyczajna Sesja RPN
XXII Zwyczajna Sesja RPN

24.03.2017 r.

Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN