Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
II Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
I Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji
XXXV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Statutowej RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
1 2 3 4
. . .
8
Następna