Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Posiedzenie Komisji Ochrony Środwiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej RPN
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN
Posiedzenie Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN
Posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu RPN
 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Nowosadeckiego
Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury RPN
Posiedzenie Komisji Edukacji RPN
Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN