Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Czy powstanie kolejny most na Dunajcu?

8 sierpnia 2008 r.

W nowosądeckim starostwie odbyło się posiedzenie w sprawie układu komunikacyjnego wokół Nowego Sącza...

Wczoraj z inicjatywy wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża w nowosądeckim starostwie odbyło się posiedzenie w sprawie układu komunikacyjnego wokół Nowego Sącza.

Dyskutowano na temat stanu przygotowań do budowy i połączenia dwóch obwodnic: obwodnicy zachodniej i obwodnicy północnej Nowego Sącza.

W spotkaniu udział wzięli starosta Jan Golonka i członek Zarządu Powiatu Józef Broński, przybyli również wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Grzegorz Stech z Zarządu Dróg Wojewódzkich, Bernard Stawiarski wójt gminy Chełmiec, Bogumiła Kałużny przewodnicząca Komisji Infrastruktury RM, dyrektorzy powiatowego oraz miejskiego Zarządu Dróg, Adam Czerwiński i Grzegorz Mirek, a także przedstawiciele wydziałów Architektury i Geodezji UM.

Wiceprezydent Gwiżdż przedstawił koncepcję uzupełnienia przebiegu planowanych obwodnic miasta o dodatkową przeprawę drogowo-mostową przez rzekę Dunajec. Jak wyjaśniał, zlecona w ubiegłym roku analiza możliwości wykonania takiego przedsięwzięcia, z trzech proponowanych lokalizacji jako najbardziej celową wskazała przebieg nowego odcinka od ul. Piramowicza w Nowym Sączu w kierunku ul. Papieskiej w Małej Wsi na terenie gminy Chełmiec.

Droga o długości 1 km 950 m wraz z około 300. metrowym mostem, byłby jednocześnie połączeniem drogi Nr 87 z obwodnicą zachodnią, przejmując ruch lokalny i tranzytowy od strony południowej i wschodniej - Łącka, Starego Sącza, Piwnicznej i Nawojowej w kierunku Limanowej, Podegrodzia, Marcinkowic bez konieczności wjazdu do centrum miasta. Jak oceniają miejscy planiści, jeżeli projekt znajdzie ekonomiczne uzasadnienie i źródło finansowania, etap samej realizacji tego przedsięwzięcia nie powinien być dłuższy jak cztery do pięciu lat.

Jednakże propozycja ta jest sporym, dodatkowym obciążeniem finansowym inwestycji, która właśnie wchodzi w etap realizacji czyli obwodnicy zachodniej, biegnącej lewym brzegiem Dunajca w kierunku północnym, aż do ulicy Krakowskiej w Nowym Sączu, a docelowo połączy się z drugą obwodnicą na północnych obrzeżach miasta - planowany koszt całości to 130 milionów złotych.

Jak podkreślali dyskutanci, tylko rzetelna i kompleksowa analiza rzeczowo-ekonomiczna może dać odpowiedź na temat celowości rozszerzania zaplanowanych inwestycji oraz czy samorządy są w stanie zdobyć pieniądze na tak rozległy zakres robót.

Uzgodniono, iż w możliwie najbliższym czasie, na podstawie ekspertyz, beneficjenci projektu podejmą decyzję o poszerzeniu przedsięwzięcia lub nie, a także podpiszą stosowne porozumienie w sprawie ostatecznego podziału zadań, terminów, kompetencji i rzeczywistych kosztów jakie będą ponosić podczas poszczególnych etapów realizacji budowy.

Opracowanie: BS

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...