Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Dyskutowali o Zakładach Aktywności Zawodowej

17 marca 2017 r.

W Krakowie odbyła się konferencja „Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia”. Wziął w niej udział m.in. starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Celem spotkania zorganizowanego przez Martę Mordarską – dyrektora małopolskiego oddziału PFRON, była popularyzacja funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej oraz przedstawienie propozycji zmian, które w rzeczywisty sposób wpłyną na ich lepsze funkcjonowanie i wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek.

Starosta mówił o Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej, który został utworzony 1 kwietnia 2015 r. Zakład zatrudnia obecnie 28 osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Osoby te uczą się zawodu w trzech pracowniach: ogrodnicza, poligraficzno-fotograficzna oraz hodowlana. Znajdują się też pod stałą opieką instruktorów pracy, psychologa, pielęgniarki oraz rehabilitanta.

Podczas spotkania omawiano też kwestie dotyczące sposobów finansowania ZAZów, prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, ulg podatkowych i usamodzielnienia się tych jednostek.

- Obecnie, przepisy dotyczące ZAZ dopuszczają prowadzenie działalności gospodarczej, ale jednocześnie ograniczają możliwość podejmowania przez ZAZ działań o charakterze rynkowym – dodał starosta Marek Pławiak. – Obowiązek przekazywania zysku na zakładowy fundusz aktywności i restrykcyjnie sformułowany katalog wydatków z tego funduszu ogranicza możliwości inwestycyjne ZAZów. Dochodu nie można na przykład przeznaczyć na zakup nieruchomości, budowę nowych obiektów, czy zakup terenów. Nie można tez nich sfinansować stworzenia własnej bazy usługowo-rehabilitacyjnej. Tymczasem każda inwestycja usprawniająca działalność gospodarczą ZAZ nie służy generowaniu zysku, ale podnosi jakość oraz zakres pomocy i wsparcia oferowanego osobom niepełnosprawnym.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...