Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Inwestycje w szpitalu i oświacie oraz honory dla lekarza, poety i kapłanów

19 maja 2017 r.

 

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przed głosowaniem nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Była to pierwsza sesja z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowania. Każdy z radnych otrzymał tablet, w którym znalazły się wszystkie materiały dotyczące obrad.

- Na początku chcę przekazać bardzo dobrą informację, otóż w drugiej połowie kwietnia otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego" - mówił starosta Marek Pławiak. - Całkowita wartość projektu to 6,9 miliona złotych, w tym dotacja w wysokości 3,9 miliona. Nasz wkład własny to 2,9 miliona złotych i jest zabezpieczony w budżecie.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a obejmie głęboką termomodernizację sześciu powiatowych budynków: pawilonu A i B DPS w Zbyszycach, obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Batorego i Krakowskiej, szkół w Marcinkowicach i Nawojowej oraz budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie.

- Miło mi też poinformować, że bez żadnych opóźnień kontynuowane są roboty związane z rozbudową Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju - dodał Marek Pławiak. - Wykonawca zakończył już stan surowy otwarty i buduje ścianki działowe na wszystkich kondygnacjach. Wykonywane są instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne w całym budynku. Za kilkanaście dni rozpocznie się montaż stolarki zewnętrznej. W najbliższych dniach dyrektor szpitala podpisze umowę pożyczki częściowo umarzalnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie z programu Lemur. Równocześnie w dalszym ciągu oczekujemy na pozytywną odpowiedź w sprawie przekazania środków z rezerwy ministra na tę inwestycję.

Starosta przypomniał, że zgodnie z harmonogramem kontynuowana jest również kolejna duża inwestycja pn. "Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie". Wykonawca zakończył już budowę ścian pierwszej kondygnacji oraz części konstrukcyjnej sali gimnastycznej. Wykonuje też zbrojenie płyty nad pierwszą kondygnacją. Obiekt ma być oddany do użytku w pierwszym kwartale 2018 r.

- W najbliższych dniach złożymy również wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę budynku LO w Grybowie, jako elementu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Grybowa - poinformował starosta Marek Pławiak. - Jeśli wniosek otrzyma pozytywną ocenę, to istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości przekraczającej sześć milionów złotych. Wówczas nasza inwestycja, łącznie z dotacją Ministerstwa Sportu, byłaby wykonana w 90 procentach ze środków zewnętrznych. W tej sytuacji pieniądze zabezpieczone na ten cel w naszym budżecie można by przesunąć na inne inwestycje.

Podczas sesji radni zapoznali się informacjami z działalności za 2016 r. m.in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Z analizy przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego wynika, że w regionie poprawiła się sytuacja na lokalnym rynku pracy. Tylko od stycznia do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3069 osób. Dziś bez pracy na Sądecczyźnie pozostają 7592 osoby, zaś stopa bezrobocia wynosi 10,5 proc.

Pozytywne wiadomości płyną też z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Poinformował on o wzroście planu wydatków w dziale Transport i Łączność. Zgodnie z uchwałą budżetową miał on wynieść 19,9 mln zł. Po uzyskaniu promesy w wysokości 4,9 mln zł na dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi oraz 1,5 mln zł nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu powiatu z roku 2016 plan wydatków wynosi ponad 26 mln zł.

Radni głosowali też nad uchwałami o przyznaniu honorowej odznaki Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej. Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje je od 2003 roku. Do tej pory uhonorowano w ten sposób ponad 200 osób. W tym roku, na uroczystej sesji w czerwcu odznaki te otrzymają:

Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta – wybitny specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Choć zawodowo związany z Krakowem zawsze podkreśla, że pochodzi z Sądecczyzny. Jego rodzinny dom znajduje się w Tabaszowej. Profesor Basta jest współautorem 31 podręczników i 5 monografii. W uznaniu osiągnięć naukowych i dydaktyycznych został uhonorowany m.in.srebrnym medalem "Plus ratio quam vis" Uniwersytetyu Jagiellońskiego. Profesor nigdy nie zerwał więzi z rodzinną ziemią, a tysiące sądeczanek zawdzięcza mu zdrowie i życie.

Ks. bp dr Władysław Bobowski – pochodzący z Tropia wybitny kapłan, który przez lata opiekował się młodym pokoleniem seminarzystów, pełniąc m.in. funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Był animatorem rozwoju duchowego młodych, zainicjował organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego "Wakacjami z Bogiem". Dzięki niemu w diecezji tarnowskiej powstała i rozwinęła się Dziewczęca Służba Maryjna.

Edward Cisowski – mieszkaniec Wielogłów swoje życie poświęcił działalności społecznej, mającej na celu rozwój rodzinnej miejscowości. Był przewodniczącym komitetu budowy szkoły, kościoła, a także inicjatorem rozbudowy miejscowego ośrodka zdrowia oraz budowy boiska sportowego "Dąbrovia" – Wielogłowy. Cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Ks. Zdzisław Lisowski – piwniczanin, znany jako przeciwnik systemu komunistycznego. W stanie wojennym nie wahał się wspierać represjonowanych i ich rodzin. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz ale również przyjaciel młodzieży. Od początku swej posługi dbał o życie lokalnej społeczności. Miał ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców regionu.

Maria Marcinowska – pedagog, działaczka społeczna, która przez lata dbała o rozwój wsi gminy Korzenna. Starała się nie tylko nauczać, ale też wychowywać młode pokolenia. Wspólnie z mężem była głównym inicjatorem budowy Szkoły Podstawowej w Trzycierzu, wzniesionej w całości w czynie społecznym, co było ewenementem w skali kraju. Maria Marcinowska jest inicjatorką pomysłu pozyskiwania i dostarczania z Banku Żywności paczek żywnościowych dla potrzebujących, przy współpracy z lokalnym samorządem.

Piotr Trochanowski – mieszkający w Krynicy-Zdroju wybitny poeta pochodzenia łemkowskiego. Jest psalmistą, dyryguje chórem i komponuje muzykę, także do pieśni religijnych. Pisze po łemkowsku jako Petro Murianka. Był współorganizatorem pierwszych łemkowskich watr w Czarnej, Hańczowej i Bartnem. Dzięki zachowaniu tradycji łemkowskich na nowo odkrywa wielokulturowość Sądecczyzny i promuje ją wśród mieszkańców regionu oraz turystów.

Władysław Talarczyk – malarz pochodzący z Czarnego Potoku nieopodal Łącka. Jest artystą subtelnym i niezwykle wrażliwym. Tę wrażliwość wyniósł z rodzinnego domu i miejsca, w którym się wychował. Jego twórczość przyczynia się do promocji Sądecczyzny zarówno w kraju jak i za granicą. Za wybitne osiągnięcia w 2009 r. został odznaczony Medalem "Honoris gratia". Jest ambasadorem Ziemi Sądeckiej.

W dziesiejszej sesji wzięli udział poseł Jan Duda oraz radni wojewódzcy Witold Kozłowski i Stanisław Pasoń.

(szel)

Fot. Paweł Szeliga

 

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...