Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Statutowa

Przewodniczący Komisji:
Józef Głód

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Wiktor Durlak

Skład Komisji:

 • Antoni Koszyk
 • Wiesław Pióro

 

Do zadań Komisji Statutowej należy opiniowanie zmian Statutu Powiatu Nowosądeckiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego. Komisja sprawuje także nadzór nad poziomem legislacyjnym podejmowanych przez Radę Powiatu uchwał.

 

V Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły

 

IV Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły

 

 III Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły