Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Turystyki i Sportu

Przewodniczący Komisji:
Stanisław Sułkowski

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Józef Broński


Skład Komisji:

 • Marian Dobosz
 • Wiktor Durlak
 • Zofia Nika
 • Marian Ryba
 • Maria Szarota
 • Tadeusz Zaremba

 

Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Komisja uczestniczy w pracach Rady Powiatu zmierzających do zwiększenia atrakcyjności Powiatu jako regionu wypoczynku i turystyki. Jej działania koncentrują się na propagowaniu walorów Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz. Zajmuje się ona także m.in. stanem obiektów sanatoryjnych, dostępnością usług turystycznych etc. Zadaniem Komisji jest także udział w pracach Rady Powiatu związanych z propagowaniem imprez sportowych wśród młodzieży i dorosłych. Jej celem jest stworzenie warunków rozwoju do aktywnej rekreacji w Powiecie.

 

V Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły


IV Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły

 

III Kadencja:

 • Plan pracy
 • Porządki obrad
 • Protokoły