Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Odznaczenia za ofiarną służbę

8 grudnia 2017 r.

Podczas dzisiejszego spotkania w Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku. Odbyło się to w ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Gości przywitał starosta nowosądecki Marek Pławiak, który podziękował za pracę wszystkim zebranym.

- Bardzo dziękuję wszystkim służbom, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny – mówił starosta Marek Pławiak. – To trudna i ciężka praca, często zagrażająca życiu ratowników. W mijającym roku ominęły nas na szczęście powodzie i wichury. To jednak nie spowodowało, że służby przestały pracować. Wykorzystały ten rok między innymi na szkolenia i ćwiczenia, aby nadal profesjonalnie ratować życie i mienie mieszkańców Sądecczyzny. Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę.

Po krótkim meldunku, jaki złożyli szefowie służb (m.in. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, WOPR) nadszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń.

„Złoty Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej przyznano Witoldowi Kozłowskiemu - radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego i sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Małopolski Józef Gawron i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

„Srebrny Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę został przyznany druhowi Stanisławowi Mikulskiemu z OSP Stróże. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Małopolski Józef Gawron i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

„Srebrny Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę został przyznany druhowi Mieczysławowi Szczepankowi z OSP Stróże. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Małopolski Józef Gawron i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

„Brązowy Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę został przyznany druhowi Stanisławowi Baranowi z OSP Stróże. Odznaczenie wręczył wicewojewoda Małopolski Józef Gawron i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

„Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa” nadany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP został przyznany Pawłowi Szczygłowi – nadleśniczemu Nadleśnictwa Stary Sącz.

„Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa” nadany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP został przyznany Markowi Pławiakowi – staroście nowosądeckiemu.

„Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa” nadany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP został przyznany dla Jarosława Tokarczyka - Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Medale za zasługi dla pożarnictwa wręczali: st. bryg. Paweł Motyka - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu i zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu oraz dh Teodor Gargas - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu.

„Odznaka Honorowa za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju” nadana przez Ligę Obrony Kraju - Zarząd Główny w Warszawie została przyznana staroście nowosądeckiemu Markowi Pławiakowi.

„Porcelanowy Krzyż za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” nadany przez Prezesa Ligi Obrony Kraju został przyznany dla st. bryg. Pawła Motyki, zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu.

„Medal za zasługi dla obronności kraju” nadany przez Prezesa Ligi Obrony Kraju dla Nadleśnictwa Stary Sącz i „Odznaka Honorowa za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju” zostały przyznane dla Pawła Szczygła - Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz.

„Srebrny Krzyż za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy” nadany przez Prezesa Ligi Obrony Kraju został przyznany dla: Grażyny Smoleń - inspektora PCZK i Michała Raka - samodzielnego referenta PCZK.

Odznaczenia za zasługi Dla LOK wręczyli: Józef Fiut – członek Zarządu Powiatowego LOK w Nowym Sączu oraz Prezes Klubu LOK „SNAJPER” przy NEWAG S.A. w Nowym Sączu i Stanisław Słaby - członek Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie; Prezes Zarządu LOK w Nowym Sączu. Otrzymali je:

Starosta nowosądecki Marek Pławiak przyznał też Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie. Złote Jabłka otrzymali: Michał Słaboń - naczelnik Krynickiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i ksiądz dr Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymali: ppłk Henryk Kiełbasa - komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, Grzegorz Danek - prezes Instytutu Ratownictwa na wodach górskich i powodziowych w Podegrodziu, Robert Brach - kierownik Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu, Marcin Bołoz - komendant Posterunku Straży Kolei w Nowym Sączu, Katarzyna Kiwior - kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Mirosław Nędza - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Odznaczam państwa w uznaniu zasług w rozwoju systemu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na Sądecczyźnie oraz dobrą współpracę z samorządem Powiatu Nowosądeckiego – dodał starosta Marek Pławiak.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Marian Ryba i Franciszek Kantor, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wójtowie, przedstawiciele służb i inspekcji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Spotkanie przygotował Ryszard Wąsowicz – kierownik PCZK w Nowym Sączu wraz ze swoimi pracownikami.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...