Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

10 października 2017 r.

Przedstawione przez autorów pisma argumenty dot. odstąpienia przez Powiat Nowosądecki od sprzedaży nieruchomości zajmowanej aktualnie przez Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie stanowią oczywisty wyraz troski o zachowanie tożsamości i symbolu Waszego Miasta.

Przyjmując ze zrozumieniem zainteresowanie tą sprawą przez mieszkańców Miasta Grybów pragnę jednak stwierdzić, iż nieruchomości położone w obrębie 1 miasta Grybów, oznaczone jako działki ewidencyjne: nr 516 o pow. 0,2063 ha i nr 690/2 o pow. 0,0100 ha, objęte księgami wieczystymi Nr NS1G/00045023/6 i nr NS1G/00045668/9 stanowią własność Powiatu Nowosądeckiego i pozostają w użyczeniu Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2017 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 05 października 2017 r.), skierowane przez grupę mieszkańców Miasta Grybów uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Wyjaśniam w tym miejscu, iż w świetle ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lipca 2000 r. znak. GG.VII.7722/V/13/2000/AO sytuacja prawna nieruchomości nie budzi wątpliwości i jest ostatecznie uregulowana.

Tym samym akcentowane w piśmie żądanie zaniechania sprzedaży i zwrotu rzekomo „prawowitemu” właścicielowi, są obiektywnie nieuzasadnione.

W konsekwencji uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zobligowany został do podjęcia aktualnie trwającej procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej. 

Odnosząc się do postulatu podjęcia rozmów z Burmistrzem Miasta Grybowa w przedmiocie ewentualnego nabycia własności w/w nieruchomości uprzejmie informuję, iż złożenie przez Państwa niniejszego pisma zbiegło się ze spotkaniem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z Panem Pawłem Fydą - Burmistrzem Miasta Grybów.

W toku spotkania przedstawione zostały argumenty obu stron dotyczące oczekiwanych rozwiązań, przy jednoczesnym skonkretyzowaniu terminu przedstawienia konkretnych propozycji dot. ewentualnego nabycia nieruchomości przez Miasto Grybów.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zastrzegł jednocześnie, iż w przypadku złożenia przez Miasto Grybów satysfakcjonującej propozycji finansowej możliwe będzie dokonanie na rzecz Miasta Grybów sprzedaży nieruchomości na preferencyjnych warunkach, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.

Wyrażając przekonanie o możliwości zawarcia satysfakcjonującej obie strony umowy, która spełniać będzie oczekiwania w zakresie dbałości o interesy majątkowe naszych jednostek samorządu terytorialnego, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego oczekuje propozycji ze strony Miasta Grybów.

Nowy Sącz, dnia 6 października 2017 r.

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...