Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego
Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów konkursu ofert na zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma – pakiet badań profilaktycznych”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań profilaktycznych: - morfologia, - OB, - glukoza, - lipidogram, - TSH, - kreatynina. Na realizację...

Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego
Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert w zakresie zdrowia publicznego

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów konkursu ofert na zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”. Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań: - badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego, - badanie witaminy D3 metaboli 25(OH). Na realizację zadania w...

Informacja nt. wyczerpania się środków finansowych  w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Informacja nt. wyczerpania się środków finansowych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018

Wyczerpanie się środków finansowych nastąpiło w następujących otwartych konkursach ofert: „Zdrowe SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018, „Srebrne SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018, „Regionalne SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 12 września 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dotacja dla Rodzinnego Stowarzyszenia Dużych i Małych „Chołpina” na zadanie pn. „Czarni Górale Aktywnie Dla Niepodległej – Małej i Wielkiej Ojczyzny”.   Szczegóły z załączniku

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 18 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 12 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 21 czerwca 2018 r.
Zakończenie naboru do otwartego konkursu ofert "Regionalne SĄDECKIE" - EDYCJA 2018
Zakończenie naboru do otwartego konkursu ofert "Regionalne SĄDECKIE" - EDYCJA 2018

W związku z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na realizację konkursu ofert "Regionalne SĄDECKIE" - EDYCJA 2018 i wynikającym z tego zakończeniem naboru uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 czerwca 2018 r. wnioski, które wpłyną na wskazany konkurs do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu nie będą rozpatrywane. Zapraszamy do...

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 12 czerwca 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 6 czerwca 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 23 maja 2018 r.