Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Otwarty konkurs ofert

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Ogłoszenia uzupełniających otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. "Kocham SĄDECKIE- Edycja 2018" z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" z dnia 4 kwietnia 2018 r.
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert z cyklu "Sądeckie - Edycja 2018" ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Zmiany w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert: „Kocham SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018 oraz „Zdrowe SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Bezpieczne SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Ogłoszenia nowych otwartych konkursów ofert
Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego
Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza nabór wniosków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w...