Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Otwarty konkurs ofert

Regulamin określający zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego   Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w trybie otwartego konkursu ofert w w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,...

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2018 rok

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w trybie otwartego konkursu ofert w obszarach: sportu, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji ekologicznej oraz turystyki. W załączeniu uchwały w tej sprawie, Regulamin udzielania i...

Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego
Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza nabór wniosków na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada br. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w...

Wykaz błędów/braków formalnych ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2018 roku
Błędy/braki formalne oferty złożonej przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej
Błędy/braki formalne oferty złożonej przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej przedstawiamy ofertę, która zawiera błędy formalne. Ocena formalna dokonana została na podstawie...

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
Aktualny konkurs ofert
Aktualny konkurs ofert

Uprzejmie przypominamy, iż trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2017.  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom...

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2017 rok
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dnia 23 lutego br. podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych na 2017 rok. Szczegóły w poszczególnych obszarach konkursowych zawierają załączniki. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 11 Regulaminu określającego zasady przyznawania...

Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017
Wykaz błędów/braków formalnych w projektach złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017

Szanowni Państwo, Prezesi Zarządów, Członkowie Zarządów Organizacji Pozarządowych biorący udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego Zgodnie z § 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia...

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2017 rok
Aktualne konkursy ofert
Aktualne konkursy ofert

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizację w roku 2016 wspiera Powiat Nowosądecki w treści artykułu.  

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2016 rok
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2016 rok