Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji tzw. małe granty
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji tzw. małe granty

Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb małych grantów Zarząd Powiatu może zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie...

Polskie Towarzystwo Historyczne