Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Uczyli się jak zdobywać pieniądze na działalność

4 grudnia 2017 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli dziś udział w szkoleniu na temat źródeł finansowania ich działalności. W warsztatach, które odbyły się w Starostwie Powiatowym, wziął udział wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk.

Ewa Chromniak z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych dokonała m.in. przeglądu publicznych i prywatnych źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Mówiła też o tym, jak zaplanować pozyskiwanie środków i prowadzić odpłatną działalność.

W Powiecie Nowosądeckim działa blisko pół tysiąca organizacji pozarządowych. Samorząd wspiera je od momentu powołania w 2007 r. Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W 2016 r. z różnych form finansowej pomocy, oferowanej przez Powiat, skorzystało ponad 320 z nich. 120 inicjatyw uzyskało patronat starosty. Łączne wsparcie z powiatowego budżetu działań organizacji, w tym realizacji statutowych działań wydziałów urzędu, przekroczyło 1,2 mln zł. Obejmowało ono m.in. działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz edukcji ekologicznej. Powiat wspiera także aktywnie działalność wolontariuszy oraz Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, realizującego politykę senioralną na Sądecczyźnie. Prawie 240 tys. zł wydano też na nieodpłatną pomoc prawną.

- Udzielamy organizacjom również wsparcia merytorycznego - dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. - Mam na myśli między innymi konsultacje prawne i księgowe, realizowane przez uprawnionego księgowego oraz zespół radców prawnych obsługujących starostwo.

Wicestarosta podkreśla, że organizacje pozarządowe są znakomitą bazą dla rozwoju lokalnych społeczności. Skupiają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

- Dlatego organizacje te są postrzegane jako cenny partner do współpracy dla samorządu powiatowego - podkreśla Antoni Koszyk.

(szel)

Fot. Paweł Szeliga

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...